TRAVEL FRIEND


Visa & Translation Services

About us

จากประสบการณ์ของ ผู้บริหาร ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และ ศึกษางานด้านวีซ่า เริ่มต้นจากการรับงาน อิสระทั่วไป เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว แต่งงาน นักเรียน แปลเอกสาร หรือ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง และ เดินทางท่องเที่ยวเกือบทุกประเทศ ทั่วโลก มองเห็น โอกาศในการทำธุรกิจ จึงได้ ก่อตั้ง ทราเวลเฟรน ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี 2558 ในนามบุคคลธรรมดา ที่ อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่แรก ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกจังหวัดในการใช้บริการ และ ได้รับความสำเร็จอย่างสูงสุด ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศต่างๆทั่วโลก เรามีการบริการหลากหลายรูปแบบ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การยื่นใบสมัครขอวีซ่าแต่ละสถานทูต จัดเตรียมเอกสารในความพร้อมเพื่อความชัวร์ในการอนุมัติวีซ่า แต่ละครั้งให้สะดวกและเร็วขึ้น ทางเรารู้ว่าทางสถานทูตต้องการอะไรสิ่งไหน และ เรายังมีการแนะนำ การตอบคำถามที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ ปัจจุบัน ทางเราได้ขยายสาขา ทั้งหมดกว่า 40 สาขาในประเทศไทย และ ได้ก่อตั้งบริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ 2560 (สำนักงานใหญ่)และให้ สาขาย่อยในพื้นที่ต่างๆใช้ชื่อในนาม ทราเวล เฟรน ต่อไปดังนั้น ทราเวล เฟรน จึงอยู่ภายใต้การบริการและบริหารของ บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด ด้วยผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการขยายสาขา เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่แต่ละจังหวัด ตามห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็น โรบินสัน และ เซลทรัล หรือ ตามพื้นที่ ที่เป็นแหล่งชุมชนโดยขยายสาขาจังหวัดละ 1 ตัวแทนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องปวดหัวกับการเตรียมเอกสาร ไม่ต้องเดินทางหลายรอบ ประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้มีเวลามากขึ้น ปัจจุบัน ทราเวล เฟรน ภายใต้การดูแล ของ บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด มีทั้งหมด 40 สาขาในประเทศไทย ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บริษัทจะพัฒนา ประสิทธิภาพในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดผลลัพย์ที่ดีที่สุดกับลูกค้า และ เป้าหมายในอนาคตหวังว่าจะมีให้บริการทุกพื้นที่ของประเทศไทย

"service Mind"

“รับผิดชอบด้วยใจ บริการฉับไว ใส่ใจทุกขั้นตอน “Service Mind" ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ จะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยมและแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่ เป็นงานบริการลูกค้า
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความมุ่งมั่นของทีมงานในองกรค์ ภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารที่องกรค์จะพัฒฯไม่หยุดยิ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของบุคลากร อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด ที่จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถที่จะแสวงหาโอกาส เพื่อนำมาบริหารและพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่าแก่องกรค์ ทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้า และ ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์และ ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ สำหรับการติดต่อสื่อสาร ให้บริการแก่ลูกค้าและบริหารทีมงานให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทาง กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน รวมถึง ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ บ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า และ บริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคระห์ความคุ้มค่าเพื่อตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สถาณที่ปฎิบัติงาน : อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร์2
CHARN ISSARA TOWER 2


2922 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 บางกะปิ
02-114-7768, 02-114-7850
Email:admin@travelfriend.co.th

www.facebook.com/visaAndTranslationServices

Company registration.


348/8 หมู่14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Line ID:@travelfriend (24hrs)
Email:admin@travelfriend.co.th
Trading Hours: Mon - Sat 08.30-17.00


www.facebook.com/travelfriend.co.th

The Hive Thonglor Piman

49,46/9 Klang Alley Khlong Tan Nuea
Watthana,Bangkok 10330
Tel.02-114-7768

www.facebook.com/travelfriend.co.th